Dragonium Z: This is a crystallized form of Z-Power. It upgrades Dragon-type moves to Z-Moves.

PokémonPokémon %Item %Usage %Usage Δ
Garchomp 8.51255%25.379%2.1604% -0.51186%
Alolan Exeggutor 0.04408%61.664%0.02718% 0.00789%
Haxorus 0.05443%42.999%0.0234% -0.06834%
Flygon 0.11923%15.602%0.0186% 0.0104%
Guzzlord 0.2082%6.699%0.01395% 0.01395%
Latios 0.59844%1.647%0.00986% -0.01561%
Latias 0.18882%1.66%0.00313% 0.00313%